Penthouse Special

  • 20 ปี Penthouse Thailand

    ผ่านมาครบรอบ 20 ปี ในฉบับนี้มีเรื่องราวต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ก่อนจะถึงมือผู้อ่านหนุ่มๆ ทั้งหลาย ไหนๆ ก็เป็นฉบับ Naked Issue แล้ว ทีมงานเลยขอรวบรวมเรื่องราว เรื่องเล่า แบบปลดเปลือย ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังการทำงานภาพชุดมาให้อ่านกันแบบเพลินๆ เพื่อย้อนนึกไปถึงวันเก่าๆ